تجارت بوم، پلتفرم بانکداری باز تکنو تجارت
بانکداری باز


راهکاری جدید


برای تسریع و تسهیل نمودن


ارایه خدمات بانکی
کاهش هزینه تحقیق و توسعه بانکداری باز مشارکت مشتریان در فرایند توسعه بانکداری باز

ویژگی های تجارت بوم

track_changes

افزایش دقت برای تحقیقات بازار و مشتریان هدف

format_indent_decrease

کاهش هزینه تحقیق و توسعه

developer_mode

پتانسیل بهبود در بهره وری توسعه

reduce_capacity

مشارکت مشتریان در فرایند توسعه

open_with

هم افزایی بین نوآوری داخلی و خارجی

public

پتانسیل برای بازاریابی شبکه ای

تجارت بوم ، تجربه ای لذت بخش با طراحی الهام بخش در کسب و کار شما

0+
وب سرویس های بانکی
0
وب سرویس های بازار سرمایه
0
وب سرویس های احراز هویت

تجارت بوم ارایه دهنده خدمتی نوین برای کسب و کار شماست.

w w w . t e j a r a t b o o m . c o m

فهرست